fbpx

Natur och grönska – viktigt för din hälsa

by Redaktionen

Att naturen har en avkopplande effekt vet de flesta av oss, men att vistas i naturen har också en direkt hälsofrämjande effekt. Immunförsvaret stärks, och därmed minskar risken för sjukdomar som diabetes, depression och hjärt- och kärlsjukdomar.

Varför leder naturvistelse till bättre hälsa?

Det har länge varit känt att det är bra för hälsan att vistas i naturen. Forskare har kommit fram till varför: Naturens förmåga att förbättra vårt immunsystem är nyckeln till hälsofördelarna.

När vi vistas ute i naturen går kroppen in i ett ”rest and digest”-läge, som är raka motsatsen till det ”fight or flight”-läge vi hamnar i när vi utsätts för stress. När vi hamnar i det senare tillståndet stänger kroppen av alla funktioner som inte är väsentliga just där och då, bland annat immunförsvaret.

När vi känner oss helt trygga och lugna, kan vår kropp ägna sig åt långsiktiga investeringar som leder till goda hälsoeffekter – att förbättra, reproducera och bygga upp immunförsvaret. I det avslappnade tillståndet i naturen kan kroppen lägga resurser på att göra just det.

Naturen ger rätt sort av stimulans åt din hjärna 

Den stressåterhämtning vi upplever i naturen beror på två faktorer som förstärker varandra; dels den psykologiska distansen till krav och rutiner i vardagslivet, dels naturens förmåga att fånga vårt intresse.

Gåsflock på flygfärd.

Utomhus stimuleras hjärnan av den ström av ljud, ljus, former och färger, som naturen bjuder på. Vi behöver stimuli för vår hörsel, vår syn och vår hud. Den finns ute i form av fåglars sång och vindens sus, solreflexer och skugga, fukt och färgupplevelser bland blommor och insekter. Våra hjärncellers tillväxt är beroende av den särskilda stimuli som naturen ger.

Motion i skogen ger turboeffekt 

Är effekten av motion lika stor om den utövas i en fönsterlös källare som i skogen? Muskelanspänningen är kanske densamma, men när det gäller stressreduktion, att bygga upp reserver för kommande stress samt andra hälsoeffekter så vinner skogen. 

Efter bara 4–5 minuter i naturen går puls och blodtryck ner och mängden stresshormoner i blodet minskar. Natur i kombination med fysisk aktivitet har en turboeffekt som dessutom är mer långvarig. 

30 minuter om dagen räcker

Mer friluftsliv förbättrar hälsan. Det räcker med att promenera 30 minuter om dagen för att uppnå normal hälsa och kondition.

Sambandet är starkt mellan låg fysisk aktivitet/fysisk kondition och högre dödlighetstal. 

  • Forskningen visar att stillasittande individer löper nästan dubbelt så hög risk att dö av hjärt- och kärlsjukdom som sina fysiskt mer aktiva jämnåriga. 
  • Risken för tjocktarmscancer är också fördubblad hos stillasittande personer, jämfört med hos aktiva individer. 
  • Åldersdiabetes är vanligare hos inaktiva män och kvinnor än hos dem som regelbundet motionerar. 

Studier visar att blodtrycket ökar vid vistelse i urban miljö och sjunker vid promenerander i naturmiljö.

En digital detox

Ju närmare ett grönområde man bor, desto oftare besöker man det. De som besöker ett grönområde ofta känner sig mindre stressade. Ett sådant samband gäller oavsett kön, ålder samt social och ekonomisk position i samhället. 

De viktigaste motiven för att ägna sig åt aktiviteter i naturen på vardagar är fysisk aktivitet, avkoppling – och social samvaro.

Det lugnsom natur och grönska erbjuder blir mer och mer viktigt och önskvärt som motvikt till dagens uppkopplade liv och digitala stress. Även vistelse på ganska små gröna ytor, som att påta i den egna trädgården eller balkongen, kan göra skillnad för din hälsa.

Stadsmiljön bjuder också på möjligheter till att varva ner.
Facebook Kommentarer

Du kanske också gillar