fbpx

villkor och personuppgiftspolicy

Välkommen till vår Personuppgiftspolicy. Vi tar datasäkerhet väldigt allvarligt och vill att din privata sfär ska vara skyddad när du besöker våra webbsidor. Vi tillhandahåller denna personuppgiftspolicy för att informera dig om våra rutiner samt de valmöjligheter du har när det gäller hur information om dig inhämtas och används av oss. Denna Personuppgiftspolicy utgör tillsammans med våra tävlingsvillkor en integrerad del av ditt avtal med oss.

Nedan har vi listat de viktigaste frågorna som du kan komma att ha med anledning av hanteringen av dina Personuppgifter. Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor relaterade till dina Personuppgifter. Vi hjälper dig mer än gärna!

Vem samlar in dina Personuppgifter?

1.1 NDM Nordic AB, org nr 559187-3616, Drottninggatan 97, 113 60 Stockholm (”NDM”) är personuppgiftsansvarig för de Personuppgifter som behandlas inom ramen för denna Personuppgiftspolicy. Vi behandlar dina Personuppgifter i enlighet med de regler som vid var tid gäller för sådan behandling, däribland Personuppgiftslagen. Genom att använda tredjeparts tjänster (t.ex. Facebook, Google och Twitter) i samband med användningen av Tjänsten, kan din användning av Tjänsten omfattas av de personuppgifts-policys som gäller för dessa tredje parter, det är ditt ansvar att läsa igenom tredjeparts-tjänsternas policys. Genom att delta i våra tävlingar, anmäla sig till vår webbplats eller prenumerera på vårt nyhetsbrev, samtycker du till att vi får behandla dina Personuppgifter i enlighet med vad som anges i denna Personuppgiftspolicy.

1.2 Den här Personuppgifts-policyn gäller för all vår behandling av dina Personuppgifter.

1.3 Om inte annat anges ska definitionerna i tävlingsvillkoren gälla även för denna Personuppgiftspolicy.

Vad är Personuppgifter?

2.1 De Personuppgifter som omfattas av denna Personuppgiftspolicy är de uppgifter som du uppger till oss i samband med att du genomför en tävling eller registrerar dig på någon av våra webbsidor, eller nyhetsbrev såsom t.ex ditt namn, din email-adress, ditt IP-nummer på din tekniska mottagarutrustning samt eventuellt ytterligare information som du förser oss med. Med personuppgifter avses även uppgifter om din användning av Tjänsten såsom t.ex svar på olika frågor, tidpunkt för dessa svar, information om din tekniska utrustning samt annan användarstatistik.

2.2 Som personuppgifter anses inte information som inte möjliggör en direkt association med dig.

2.3 I samband med att du registrerar dig på en tävling eller registrerar dig på någon av våra webbsidor, eller nyhetsbrev samtycker du till att NDM behandlar dina Personuppgifter på det sätt som framgår av denna Personuppgiftspolicy eller är tillämpligt enligt gällande lagstiftning.

Vilken typ av data samlar vi in, behandlar och använder vi och i vilket syfte?

3.1 Du garanterar att de Personuppgifter som du tillhandahåller oss är sanna, korrekta och uppdaterade i enlighet med din nuvarande situation.

3.2 Vi kommer att behandla dina Personuppgifter såsom exempelvis namn, e-post, IP-nummer på din tekniska mottagarutrustning för att kunna erbjuda dig vår tjänst.

Ovan nämnda Personuppgifter används för i huvudsak följande syften:

– kundservice,

– säkerhets-, sekretess- och administrationsfrågor,

– kvalitetsarbete,

– verifikation av ditt deltagande i tävlingar,

– fastställande av din tekniska mottagarutrustning samt dess mjukvara för att möjliggöra tekniska anpassningar av Tjänsten samt identifikation på andra tjänster NDM Nordic AB tillhandahåller,

– fastställande av din ålder för att säkerställa att du inte är yngre än den åldersgräns som AL tillämpar.

3.3 I och med att du registrerar dig samtycker du också till att dina Personuppgifter insamlas och behandlas i syfte att NDM och vid varje tillfälle namngivna partners ska kunna kommunicera med dig. Dina Personuppgifter kommer att insamlas och behandlas för följande syften:

– statistik och forskning som syftar till bättre kunskap om hur användarna utnyttjar Tjänsten,

– marknads- och kundanalyser för att kunna kartlägga och analysera vilka våra kunder är, hur marknaden för våra tjänster ser ut och för att kunna skicka erbjudanden till specifika kundgrupper, se även nedan 3.4 om marknadsföring,

– affärsutveckling för att bestämma hur vi internt ska vidareutveckla och prioritera bland våra produkter.

3.4 Du kommer att erhålla marknadsföring ifrån NDM’s partners samt andra tjänster som vi eller annat bolag inom vår koncern erbjuder, såsom generell information om dessa tjänster, inbjudningar till tävlingar och utvärderingar, om du har givit ditt samtycke till det i samband med registreringen. Om du vill återkalla samtycke för marknadsföring, se punkt 9 nedan.

Hur länge sparar vi dina Personuppgifter?

NDM kommer spara och behandla din information tills dess att du meddelar att detta inte längre är i enlighet med dina önskningar. För att återkalla ditt samtycke till detta, se punkt 9 nedan.

För vi över dina Personuppgifter till tredje part?

5.1 NDM har sina servrar (egna såväl som molntjänster från tredje part) i ett flertal länder såväl inom som utanför Europeiska Unionen (Privacy Harbor, GDPR). Genom att du registrerar dig hos NDM samtycker du till att dina Personuppgifter kan komma att överföras till närstående bolag inom NDM, samarbetspartners både inom och utanför EES, inklusive USA, för de ändamål som anges i punkterna 3.1 – 3.4 ovan. I den mån NDM överför personuppgifter till land utanför EES som enligt EU- Kommissionen inte uppnår adekvat skyddsnivå, kommer NDM att tillse att överföringen är föremål för tillämpliga modellklausuler eller standardbestämmelser för säkerhetshantering som antagits av EU-Kommissionen, Datainspektionen eller annan lämplig myndighet. Detsamma gäller i tillämpliga fall överföring till eventuella personuppgiftsbiträden, som på uppdrag av NDM, hanterar Personuppgifter för de syften som framgår av dessa villkor.

5.2 Överföring av information kan t.ex. komma att ske genom internetbaserad teknik. Anonymiserad och aggregerad data (så som t.ex. besöks-statistik) kan tillhandahållas tredje parter.

Vi skyddar dina Personuppgifter!

6.1 Med undantag för vad som anges i denna Personuppgiftspolicy kommer AL inte att överföra dina Personuppgifter till tredje part.

6.2 NDM upprätthåller strikta fysiska, elektroniska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina Personuppgifter i god förenlighet med tillämpliga regler. Detta innebär att vi regelbundet ser över våra säkerhetsrutiner.

Vem ansvarar för information som du lämnar till tredje part, användning av sociala medier etc. ?

7.1 Den information som du väljer att lämna ut till tredje part genom användning av våra tjänster omfattas inte av NDM’s Personuppgiftspolicy. Du ansvarar själv för sådan information som du lämnar ut till tredje part t.ex. Facebook.

7.2 NDM’s Tjänst kan komma att nås via tjänster och plattformar som drivs av tredje part, t.ex. Samsung och Apple. Du bör vara medveten om att NDM inte har någon kontroll och inte heller tar något ansvar för behandling av Personuppgifter som utförs av sådan tredje part. Vår Tjänst kan även innehålla länkar till tredjepartstjänster eller webbplatser. Om du använder sådana länkar lämnar du vår Tjänst. NDM har ingen kontroll över sådana tredjeparts tjänster eller webbplatser (eller dess innehåll), och har heller inte något som helst ansvar för dessa.

7.3 NDM kan tillhandahålla funktioner som låter dig dela information i dina sociala nätverk och interagera med oss och personer i ditt nätverk via olika sociala medier. Vid användning av vissa sådana funktioner kan information om dig samlas in eller lämnas ut till annan. Vi rekommenderar att du granskar tillämplig integritetspolicy och inställningar för sådana sociala tjänster och medier som du interagerar med. Om du publicerar, kommenterar, visar intresse för eller delar information, fotografier eller rörligt material via någon av våra tjänster, ett socialt nätverk, blogg, eller liknande forum, bör du vara medveten om att all sådan information kan läsas, visas, samlas in eller användas av dem som använder dessa forum, bl.a. för att ta kontakt med dig eller skicka meddelanden som du inte bett om. NDM har ingen kontroll över sådan information och har inte heller något som helst ansvar för denna.

Använder vi ”Cookies”?

Ja. ”cookies” är små filer som en webbplats eller tjänsteleverantör överför till datorns hårddisk via din webbläsare (om du tillåter) som gör det möjligt för webbplatsens eller tjänsteleverantörens system att känna igen din webbläsare och inhämta och komma ihåg viss information. Till exempel använder vi cookies för att hjälpa oss att förstå dina preferenser baserat på tidigare eller aktuell webbplatsaktivitet, vilket gör att vi kan erbjuda dig förbättrade tjänster. Vi använder även cookies för att hjälpa oss att sammanställa sammanlagda data om webbplatsstrafik och webbplatsinteraktion så att vi kan erbjuda bättre sajtupplevelser och verktyg i framtiden.

Vi använder cookies till:

Hjälp att komma ihåg och bearbeta dina svar i våra undersökningar.
Förstå och spara användarens inställningar för framtida besök.
Hålla koll på annonser.
Kompilera aggregerade data om webbplatsstrafik och webbplatsinteraktioner för att kunna erbjuda bättre erfarenheter och verktyg i framtiden. Vi kan också använda betrodda tredjepartstjänster som spårar denna information å våra vägnar.

Du kan välja att din dator varnar dig varje gång en cookie skickas, eller du kan välja att stänga av alla cookies. Du gör det genom dina webbläsarinställningar. Eftersom webbläsare är lite annorlunda, kolla på din webbläsares hjälpmeny för att lära dig rätt sätt att ändra dina cookie inställningar.

Om du stänger av cookies, finns en risk att vissa av de funktioner som gör webbplatser mer effektiva inte fungerar korrekt. Det skall dock inte påverka din webbplatsupplevelse hos oss.

Google

Googles annonseringskrav summeras av Googles annonseringsprinciper. De införs för att ge en positiv upplevelse för användarna. https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en

Vi använder ibland Google AdSense Advertising på vår hemsida.

Google, som en tredjepartsleverantör, använder cookies för att visa annonser på vår webbplats. Googles användning av DART-cookien gör att den kan visa annonser till våra användare baserat på tidigare besök på vår webbplats och andra webbplatser på Internet. Användare kan välja bort användningen av DART-cookien genom att besöka sekretesspolicyen för Google Annons och innehållsnätverket.

Vi har använder:

Remarketing med Google AdSense
Google Display Network Impression Reporting
Demografi och intresse Rapportering
DoubleClick Platform Integration

Vi använder tillsammans med tredjepartsleverantörer som Google cookies från första part (till exempel Google Analytics-cookies) och cookies från tredje part (till exempel DoubleClick-cookies) eller andra tredjepartsidentifierare tillsammans för att sammanställa data om användar interaktioner med annonsvisningar och andra annonsfunktioner som de relaterar till vår webbplats.

Välj bort:

Som användare kan du ändra inställningar för hur Google annonserar till dig. Det gör du via Googles Annonsinställningar.

Minderåriga

Vi använder inte information om personer under 18 år. Personer under 18 år som fyller i felaktig födelsedata kan komma att bli kontaktade trots allt. Vi gör dock allt vi kan för att undvika detta.

Dataöverträdelse

Om en överträdelse sker och information kommer ut trots våra säkerhetsrutiner kommer vi att meddela dig via epost inom 5 arbetsdagar från det tillfälle överträdelsen upptäckts.

Din rätt att återkalla samtycke

12.1 Du har när som helst rätt att återkalla lämnat samtycke (dock inte retroaktivt) till behandling av dina Personuppgifter. I detta syfte, är det tillräckligt att skicka ett e-mail till: info@nordichometalk.com

12.2 Du kan också meddela oss om att du inte längre önskar få direkt marknadsföring, brevutskickskampanjer och liknande syften, när som helst med direkt effekt utan att påkalla någon särskild orsak eller hänsyn till viss uppsägningstid. Adressera ditt återtagande via e-post till: info@nordichometalk.com

12.3 Efter det att du har återkallat ditt samtycke, kommer vi radera dina uppgifter ur våra register samt meddela ev. partners om att du önskar återkalla ditt samtycke.

Dina rättigheter

Du kan när som helst, utan kostnad, få information om de uppgifter om dig som vi har sparade. Om någon uppgift är felaktig, ändrar vi gärna den. Vänligen låt oss även veta om det skett någon förändring i dina Personuppgifter. Förfrågan om information, funderingar, klagomål och förslag avseende datasäkerhet skall skickas via e-post till: info@nordichometalk.com Du har också rätt och möjlighet att vända dig med klagomål till Datainspektionen http://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/

Facebook Kommentarer