Förstå hur olika växter ska beskäras och få ett toppresultatet

by Redaktionen

Det är ett enormt ämne som inte kan täckas i en enda artikel (då varje växt har sina specifika behov) men denna överblick kommer ge dig några allmänna kunskaper om beskärning, ge dig tips om redskap du kommer behöva och göra dig bekant med terminologin för att täcka grunderna i beskärning.

Först – Se noga upp för häckande fåglar när du beskär.

Välj dina verktyg

Att välja redskap för beskärning är ett knepigt område, då det är viktigt att välja rätt verktyg för omfattningen av den beskärning som behövs, annars kommer jobbet bli betydligt svårare. Det sista du vill göra är att lämna ojämna och ovårdade klippningar efter dig som lätt gör att växten drabbas av infektioner. Överväg denna samling av mindre handhållna verktyg.

 

Sekatörer

De flesta använder gärna sekatörer när de beskär. Det finns många varianter att välja mellan, även sekatörer för vänsterhänta eller sådana speciellt utformade för att klippa grövre grenar (dessa gör att tryck på handtagen inte krävs för varje klippning).

 

Knivar för beskärning

Dessa knivar har ett krökt blad som gör att du kan hålla bladet nära grenen när du beskär. När du väljer en kniv bör du noga kontrollera att denna har ett robust och bekvämt handtag och att den kan vikas ihop för säkerhets skull.

 

Handhållna saxar eller häcksaxar

Häcksaxar, som liknar enorma saxar, används för beskärning som klippning av höga gräs eller lavendel, eller för trimning av häckar om du inte vill använda elektriskt drivna redskap för denna sorts arbete. De kan bli ganska tunga om du ska klippa en stor häck, så välj en med bekväma och mjuka gummihandtag för  komfort och för att dämpa stötarna.

 

Grensaxar

Grensaxar är en version av handhållna saxar med längre handtag vilka används för grenar som är större än en centimeter i omkrets. Precis som med sekatörer kommer du märka att gensaxar har liknande blad, som antingen går över varandra vid stängning, eller där det övre bladet biter ner i det undre vid varje stängning.

 

Sågar

Det finns många olika sorters sågar för större och grövre träbitar, från handhållna sågar till bågsågar och motorsågar. Sågar har antingen krökta eller raka blad med mjuka eller grova tänder. Välj en av härdat stål och som pläterats för att stå emot sav och rost.

 

Anledningen till att vi beskär

Naturen har sitt eget sätt att beskära, vare sig det innebär grenar som faller till marken, bark som ömsas eller tillväxt av smågrenar, eller till och med djur som rådjur och kanin som knaprar (trots att detta oftast är oönskat av växterna).

Men för plantor som vi odlar beskär vi för formen, plantans hälsa, dess produktivitet, eller ljuset den annars blockerar.

Det är viktigt att ha ett tydligt mål med vad du försöker uppnå för plantan i fråga och att ha vetskapen om hur denna planta kommer svara på beskärningen, varför det är viktigt att noga läsa på innan du slipar dina redskap. Dessa är bara några exempel på hur vi kan beskära och varför vi beskär.

 

Säsongers påverkan

Lövträd och buskar: Vi beskär ofta dessa på vintern när de är vilande. Genom att ta bort knoppar denna period kommer reserverna att omfördelas till färre knoppar och löv när växtsäsongen börjar, vilket i sin tur kommer resultera i en ökad tillväxt och kraft i växten. Det är även enklare att se lövträdets form på vintern när den är utan lövverk.

Buskar som blommar på sommaren: Växter i denna kategori som syrenbuddleja, fuchsia och perovskia till exempel, beskärs under den efterföljande våren vilket låter nya tillväxter mogna och blomma senare samma år. Om växten beskärs under vintern riskerar du att nya skott skadas av frosten.

Beskärning året runt: Trots ovan ska sjuka eller skadade grenar tas bort så snart du ser dem, vilket kommer underlätta läkandet av såret. Kom också ihåg att mindre snitt innebär mindre sår, och på detta sätt även snabbare läkning. Å andra sidan kommer större snitt (trots att de kräver en längre period av läkning) göra att fler skott kommer, något som ofta ses hos träd som har blivit hårt beskurna.

Beskärning av roten: Detta görs ofta för att förminska en planta och är användbart för plantor inomhus. Om du vill beskära roten hos en krukväxt är det viktigt att även beskära rätt andel skott och löv, då trimning av roten betyder en förminskad förmåga att ta upp vatten under en kortare tid.

 

Att beskära grovt

Vanligtvis (men inte alltid) utförs denna sorts beskärning mellan november och mars och detta stimulerar tillväxten, men det betyder även minskad eller ingen blomning för säsongen eller ibland flera år framöver.

Ett urval av de plantor vars hälsa förbättras av att beskäras hårt är perukbuskar, berberis, spirea, syren, kornellväxter, fuchsia, hassel, vide och vinbär.

Med grov beskärning tar du bort ganska mycket kvistar, något som även kan ge övervuxna eller gamla lövträd och buskar ny kraft och livslust.

Du ska till exempel beskär syren, som blommar på gamla kvistar, direkt efter att de blommat (någon gång sent i maj) efter att växten blivit runt 1,8 meter hög. Syrenen får nästa års knoppar nästan omedelbart, varför du behöver beskära kring en femtedel av de gamla kvistarna nära marken. Om beskärning behöver genomföras på nytt kan detta ske under vintern. Om du har en stor syren, som ett träd, tar du bort de gamla kvistarna när blommorna har vissnat.

Kornellväxter eller swida ska å andra sidan beskäras grovt ner till marknivå i februari eller mars för att främja de vackra ljusa stjälkarna under vintern.

Efter beskärning är det viktigt att ge plantan kompost och näring på våren.

 

Beskära för förnyelse

Stora och snabbväxande buskar som philadelphus och forsythia behöver behöver beskäras för förnyelse för att främja växlingen av blommande skott och för att ta bort gamla, ofruktbara grenar som annars tenderar att ackumuleras i och med att busken mognar.

Denna sorts beskärning kan ses som en förlängning av växtens naturliga vissnande så snart som blomningen är över. Klipp bort alla döda eller sjuka grenar och skott som inte är önskade. Om växten har vuxit sig för snårig kan några av stjälkarna klippas ner till marknivå. Sedan, efter att den blommat, kan de gamla skott som blommat klippas ner till de nya, yngre skotten längre ner. Varje år bör minst 20 % av åldrande stjälkar klippas ner till nära marknivån.

Andra växter som mår bra av att beskäras på detta sätt är växter som blommar på förra årets tillväxt, som prakttryar, spirea och deutzia. Beskär inte rosor eller hortensia på detta sätt då du av misstag kan klippa av denna års blommor.

 

Beskärning för form

Beskärning för form genomförs på unga träd som är från ett år gamla till omkring fem år gamla, med syftet att skapa en rak stam och en trädkrona av grenar på lagom avstånd från varandra. Unga träd säljs antingen med sidoskott som bildar huvudgrenar eller de billigare där det inte finns några sidoskott utan endast en enda stam.

Att beskära för form på ett ungt träd bör genomföras när trädet är vilande mellan november till tidigt i mars.

När skott som skjuter rakt upp hotar huvudstammen på ett standardträd med endas en bärande stam, måste ett enda ledande skott väljas och de andra skotten tas bort.

Om du planterar ett ungt fruktträd är det klokast att inte låta den bära frukt det första året, då trädet på detta sätt konserverar mer energi som den kan lägga på att skapa ett starkare rotsystem.

När du tittar på ett träd hos trädgårdshandlaren bör du välja ett som är rakt och inte har all tillväxt på en enda sida.

 

Hamling

Hamling är inte en teknik som ger trädet ett helt naturligt utseende men det kan användas på vissa träd och växter om du vill åstadkomma ett mer formellt utseende. Hamling är en teknik som ofta kan ses i europeiska länder. Vinterträd som hamlats liknar knöliga stumpar med en stam som håller upp ett huvud av tätt klippta grenar. De översta grenarna har toppats vilket främjar en tät krona av löv och grenar som slår ut på sommaren.

Träd som används för denna sorts beskärning inkluderar katalpa, lind, robinia, platanus hybrida, kejsarträd, tulpanträd och vide samt vissa sorters lönn. För att hålla dina träd i form kommer de behöva årlig hamling, precis ovan föregående års beskärning.

Hamla inte träd på hösten då detta kan göra dem känsliga för svampar och sporer. Detta kan leda till sjukdomar i de områden som beskurits.

Undvik hamling av olika sorters lönn på våren då detta kommer få dem att blöda, att hamla dem på sommaren är bättre. (Blödning betyder i detta sammanhang att sav läcker från ett snitt.)

 

Beskärning av förvedade växter

Vad som ska beskäras och när är något komplicerat när det gäller förvedade växter, buskar och lianer.

Dessa förvedade växter delas alla in i mindre grupper för olika beskärning. Innan du tar fram sekatören bör du noga kontrollera tiden på året och vilken sorts beskärning växten kräver, även om växterna tillhör samma familj.

Beskärning är ett stort ämne som vi kommer återkomma till i en senare artikel.

En mycket förenklad regel är att du bör beskära buskar som blommar på våren efter att de blommat klart. För buskar som blommar på sommaren beskär du sent på vintern och under tidig vår, vilket främjar den nya tillväxten.

 

Problem med beskärning

Blödning: Detta råd gäller blödning från snitt av beskärning som inte skett vid rätt tidpunkt, och då ska snittet inte målas eller bindas utan läka naturligt genom att låta snittet släppa in luft. Träd som är känsliga för blödning inkluderar lönn, björk, magnolia och poppel.

Purpurskinn: Denna sorts svamp kan drabba träd som plommonträd, äppelträd och körsbärsträd, men även rododendron, rosor och hagtornar när dessa beskurits. Ta bort de grenar som infekterats omedelbart och beskär dessa växter under sommarmånaderna när aktiva sporer är mindre benägna att vara i området.

Cinnobergömming: För att undvika svamp som kan drabba ett träd eller en förvedad växt efter att den beskurits bör du vara noga med att beskära alla grenar direkt vid stammen eller huvudgrenen och inte lämna några stumpar. Gör dig av med de avklippta grenarna omedelbart. Lämna aldrig löv eller avklippta grenar att förruttna då detta kan göra att svampsporer överförs till friska träd.

Facebook Kommentarer

Du kanske också gillar