Vad är egentligen 5G?

by Redaktionen

De senaste åren har det talats mycket om 5G. Men vad är det egentligen? Och är det farligt? Vi reder ut vad det är och hur det påverkar dig och ditt surfande. 

Dagens nätverk

I dag använder vi mobila nätverk som heter 3G och 4G. Nästa generations mobila nätverk kommer att göra surftiden blir mycket snabbare. Det är det som kallas 5G. 

Redan nu har flera mobiltillverkare börjat sälja telefoner med inbyggd 5G och snart kommer allt fler att börja använda nätverket. Det sägs att 2021 kommer att bli året då många fler får tillgång till 5G, och kommer att börja utnyttja det.

Fördelen med 5G är som sagt att uppkopplingen blir mycket snabbare, enligt Internetstiftelsen. De skriver att vi kopplar upp allt fler prylar mot mobilen och allt fler människor skaffar så kallade “smarta hem. Det innebär att  exempelvis belysning, lås och musikanläggningar styrs via det mobila nätverket. När nätverket blir snabbare, kommer även de smarta trådlösa prylarna att gå snabbare. Att vi dessutom kopplar upp så många fler prylar till våra telefoner kommer att ställa större krav på den mobila uppkopplingens hastighet, vilket är en av de viktigaste anledningarna till att använda 5G. 

Så är 5G farligt för oss?

Internetstiftelsen menar att det inte finns vetenskapliga bevis för att 5G är farligt för människans hälsa. Hittills visar forskning att det inte finns ett samband mellan mobiltelefoner och ökad risk för cancer, då strålningen som alstras inte är så hög att den blir hälsofarlig. Dessutom har Strålskyddsmyndigheten så kallade referensvärden, vilket är en rekommendation om högsta tillåtna exponeringsnivå. Myndigheten brukar mäta nivåer av strålning för att se om rekommendationerna följs. Strålningen från 5G-nätverket och dessa mobiler ska inte vara så hög att den går över rekommendationen, även om strålningen kommer att höjas om samtliga nätverk – 3G, 4G och 5G – används så klart. 

Hur använder jag 5G?

Utbyggnaden av 5G kommer att ske successivt, men redan nu finns publika 5G-nät i Stockholm, Göteborg och Malmö. För att använda 5G behöver du, förutom ett 5G-nät, en mobiltelefon med inbyggd 5G samt ett abonnemang som stödjer det. Enligt operatören Telenor kommer 99,9 procent av Sveriges befolkning ha tillgång till det nya nätet år 2023. 

Facebook Kommentarer

Du kanske också gillar