fbpx

Gör aldrig dessa 3 renoveringsmissar – experternas bästa råd

by Redaktionen

Ska ni göra en stor husrenovering eller en mindre reparation i hemmet? Se upp med de klassiska fallgroparna som allt för många faller i. Här presenteras några av dessa och hur du undviker dem.

1. Tidsoptimismen – är du verkligen så snabb och skicklig?

  • När Expressen gjorde en undersökning under 2017 var det hela 50 % som ansåg att de planerat för lite tid för sin husrenovering. Man övervärderar sin förmåga att klara av olika delar av renoveringen, har för lite erfarenhet och ska dessutom oftast sköta ett jobb på dagtid. Detta sammantaget gör att renoveringen tar betydligt längre tid än vad man tänkt från början.
  • Påbörja inte en husrenovering förrän ni gjort en grundläggande kartläggning om vad som behöver göras, vad ni vill göra och vad ni kan göra själva. Detta är sedan grunden för en realistisk tidsplan.

2. Brist på kunskap – låt proffsen göra vissa delar

  • Alla kan renovera – men alla bör inte göra det. Allt för många saknar kunskapen som krävs men renoverar ändå till de inser sina begränsningar. 
  • Att påbörja husrenovering och sedan inse att expertis behöver tas in kan vara mer kostsamt än att ta in de professionella redan från början. I undersökningen var det 13 %  som ansåg att de stötte på problem på grund av brist på kunskap.
  • Det finns delar på en husrenovering som du inte bör göra själv. Elen måste installeras av en auktoriserad elektriker. Det är det enda som du enligt lag inte får göra själv om du inte har den utbildningen.
  • Även när det kommer till VVS och arbete i våtrum finns en mycket stor fördel att ta in proffs. Här finns en rad olika regler att förhålla sig till och ett litet fel kan skapa mycket dyra framtida renoveringar.

3. Felberäknad budget – håll kostnaderna nere

  • Ett annat klassiskt fel är att göra en för snål budget. 12% svarade i undersökningen att de hade räknat budgeten alldeles för liten. Ytterst få svarade att deras budget var så tilltagen att de fick pengar över. Hur man håller kostnaderna i schack är något man ska tänka över flera extra varv.
  • Återigen – räkna med att du behöver anlita professionella företag. Ta gärna offert från flera företag.
  • Nya verktyg är dyra. Du behöver inte köpa en massa enbart för denna husrenovering. Det är bättre att hyra. Kostnaden för att hyra verktyg är relativt låg i sammanhanget och man får då verktyg som verkligen är anpassade för ändamålet. 
Facebook Kommentarer

Du kanske också gillar