Det här är Sydasien

by Redaktionen

Många svenskar har svårt att skilja på Sydasien och Sydostasien, och länderna i de här två områdena har också mycket gemensamt. Sydasien är helt enkelt den centrala södra delen av kontinenten, medan Sydostasien är länderna öster om Indien. Alla de sydostasiatiska länderna ligger söder om Kina och den del som kallas Östasien. Thailand, Vietnam och Indonesien är exempel på sydostasiatiska länder. Till Sydasien räknas Indien, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Maldiverna och Bhutan. FN brukar även kalla Afghanistan och Iran för sydasiatiska länder, men det är något som en hel del forskare och experter motsätter sig.

Indien

Indien är världens näst folkrikaste land och det sjunde största till ytan. Det är dessutom den mest folkrika demokratin – även om många menar att det finns en hel del att anmärka på landets demokratiska system. Indien präglades i tusentals år av kulturell och ekonomisk rikedom, men från början av 1700-talet annekterades riket gradvis av Brittiska ostindiska kompaniet. Vid 1800-talets mitt blev Indien en av Storbritanniens många kolonier, men 1947 var landet återigen självständigt. Efter självständighetskampen delades landet i två stater: Indien och Pakistan.

 

Pakistan

Det geografiska området som vi idag kallar Pakistan ingick i Brittiska Indien från 1858 till 1947. När den brittiska kolonin delades fick Pakistan två delar på varsin sida om Indien: Västpakistan och Östpakistan. Den muslimska befolkningen i Indien var oroliga för den hinduiska majoritetens dominans och ville således ha ett eget land. Muslimerna i Indien var bosatta i såväl väst som öst och därför kom Pakistan att ligga på båda sidor om hinduernas land. Östpakistan bröt sig efter ett par årtionden loss från det som vi idag kallar Pakistan. Numera befinner sig Pakistan ofta i världspolitikens centrum, och landet var en viktig spelare i USA:s krig mot terrorismen.

Bangladesh

Bangladesh är den ena halvan av den historiska provinsen Bengalen. När Brittiska Indien delades 1947 kom även Bengalen att delas. Den västra halvan tilldelades Indien medan den östra halvan fick namnet Östpakistan. Det skulle dock visa sig att den muslimska tron inte kunde förena människorna i Västpakistan och Östpakistan: skillnaderna i kultur och språk blev för påtagliga och 1971 blev Östpakistan självständigt efter ett krig som varade i nio månader. Landet bytte nu namn till Bangladesh.

Nepal

Demokratiska förbundsrepubliken Nepal ligger på Himalayas sydsluttning mellan Indien och Kina. Landet är känt för sitt isolerade läge och för att världens högsta berg, Mount Everest, ligger delvis här. 1996 – 2006 pågick ett blodigt inbördeskrig i Nepal. 2008 gick landet från monarki till republik.

Sri Lanka

Demokratiska socialistiska republiken Sri Lanka består av den stora tropiska ön Ceylon samt ett antal småöar. Landet blev en brittisk koloni 1796 men fick full självständighet 1948. 1972 blev staten, som då hette Ceylon, en republik som tog namnet Sri Lanka. Landet har bland annat blivit känt för den mångåriga beväpnade konflikten mellan regeringen och diverse tamilska gerillagrupper. Befolkningsminoriteten tamiler har länge varit impopulär hos den singalesiska majoriteten som menar att tamilerna favoriserades av britterna under kolonialtiden.

Bhutan

Konungariket Bhutan var en absolut monarki ända fram till 2008 då en ny författning antogs. Numera har Bhutan parlamentarisk demokrati med ett tvåkammarsystem. Landet präglas mycket av buddhismen, men en fjärdedel av befolkningen bekänner sig till den hinduiska tron. Bhutans ekonomi är en av de snabbast växande i världen.

Maldiverna

Semesterparadiset Maldiverna har en befolkning på 300 000 men republikens öar gästas årligen av en halv miljon turister. Landet blev ett brittiskt protektorat 1887 och uppnådde inte självständighet förrän 1965. 43 år senare hade Republiken Maldiverna sitt första demokratiska presidentval.

Facebook Kommentarer

Du kanske också gillar