Vanliga missuppfattningar i bostadsrättsföreningar

by Redaktionen

Det finns många antaganden när man bor i bostadsrätt eller är på väg att köpa en. Vi reder ut några av de vanligaste missförstånden.

Föreningen behöver göra en ordentlig utredning om nya medlemmar.

Bostadsrättsföreningen ska ha ett öppet sinne till nya medlemmar. Det ska vara ett krav annars är något fel med styrelsen. Nya medlemmar ska kunna betala månadsavgiften. Men man kan inte kräva t.ex utdrag från brottsregistret. De få gånger som man har nekats tillträde är när man inte skött sitt tidigare boendet, och det grovt.

Uppsägningen av medlemmar som inte följer ordningsregler.

Ordningsregler måste ses som riktlinjer och oftast följer medlemmar dessa. Om en medlem inte följer ordningsregler så är det inte skäl till upp en medlem.

Du äger ingen bostad i en bostadsrätt.

Precis som det låter så är en bostadsrätt, en rätt att bo i fastigheten. Enkelt kan man beskriva det som att ingen lagfart har utfärdats.

Man får nej till andrauthyrningen och styrelsen står fast vid det.

Att en styrelse säger nej betyder inte att det är nej. Gå alltid till Hyresnämden som bedömer enligt lag och praxis. De kan bevilja uthyrning i andra hand när en styrelse säger nej.

Föreningen får beträda medlemmars lägenheter

Finns en hel del som påstår att styrelsen/föreningen för komma in i en lägenhet när de anser att de behöver det. Bostadsrättslagen anger att: ”Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för.”

Föreningen tar ut en avgift om man inte dyker upp på städdagen

Betala inte eftersom ni inte behöver och föreningen har inget lagligt stöd att ta ut en avgift. En förening kan enbart ta ut årsavgift samt överlåtelse- och pantsättningsavgift.

Dessa är några av de absolut vanligaste missuppfattningarna man stöter i både föreningarnas styrelser men även hos medlemmar.

Facebook Kommentarer

Du kanske också gillar