fbpx

Psykiatrikern Anders Hansen: Ångest är naturligt

by Redaktionen

Att känna oro och ångest har alltid varit en viktig förutsättning för människans överlevnad på jorden. Dessa känslor får oss att agera när faran hotar. Nuförtiden behöver vi inte längre fly från sabeltandade tigrar, men hjärnans och kroppens reaktioner är fortfarande samma inför saker som vi uppfattar som farliga, vare sig det handlar om ormar eller en viruspandemi.

Historia får oss att bättre förstå oss själva 

Anders Hansen är överläkare i psykiatri och författare. Han har varit programledare för populärvetenskapliga program i TV och skrivit böcker om hur hjärnan fungerar. Hans sommarprat på temat ”Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra” har haft 3,1 miljoner lyssningar och var därmed det Sommar-avsnitt år 2019 som flest lyssnat på. 

Hansen har en förmåga att pedagogiskt och lättförståeligt förklara den moderna människans beteende i ett större perspektiv, mot bakgrund av människosläktets historia. 

Är du född till savann eller storstad?

Enligt Anders Hansen har vi levt i världen som vi känner den i bara några få generationers tid. En betydligt längre period bodde människor på en savann under helt annorlunda omständigheter och med andra levnadsvillkor. 

Eftersom evolutionen är mycket långsam i att förändra arter – vilket gäller också oss människor – har vi inte ändrats nämnvärt på 20 000 år. Rent biologiskt är våra kroppar och hjärnor fortfarande byggda för livet på savannen snarare än i storstäder. Vid fara sätter vårt stressystem i gång, vi förbereder oss för att fly eller slåss.

Att veta detta ger enligt Hansen nycklar till att förstå våra reaktioner inför olika saker.

Det här var människans liv under tusentals år

Savannen är en livsfarlig miljö med vilda djur och andra stammar som kan angripa oss. Det kan bli ont om mat och vatten. 

I denna miljö, som vi är gjorda för, hade människan en medellivslängd på 30 år, och hälften dog innan de var 10 år gamla. Människor dog inte av hjärt- och kärlsjukdomar och cancer, utan huvudsakligen av infektioner, svält, blödningar och mord. Det var en överlevnadsstrategi att slå på stressystemet, hellre en gång för mycket än för lite.

Så varför får vi ångest?

Att dra igång stressystemet i onödan kallar vi nuförtiden för ångest. Hansen tycker att det i biologiskt mening är märkligt att det finns människor som inte har ångest, så inbyggd är det i vårt system. Självklart finns ångesten på riktigt och måste i många fall behandlas med terapi och medicin.

Vi människor har enligt Hansen inte utvecklats för att vara lyckliga och harmoniska. Vår uppgift har varit att överleva och att föra våra gener vidare. Insikten om att våra kroppar och hjärnor kanske gör rätt när de ger oss ångest kan i sig vara lugnande.

Facebook Kommentarer

Du kanske också gillar