Utmaningar i fastighetsbranschen efter pandemin

by Redaktionen

Många branscher har haft det tufft under pandemin och brottas nu med olika utmaningar. En bransch som har klarat sig relativt väl är fastighetsbranschen, men det betyder inte att det inte finns orosmoln även där.

Många har arbetat hemifrån under pandemin och frågan är om det kommer att finnas ett lika stort behov av kontorsfastigheter när samhället öppnar upp igen. Och hur ser det ut på bostadsmarknaden? Vi har tittat närmare på fastighetsbranschen för att se hur det kommer sig att sektorn har klarat sig relativt väl – och även tittat på framtidens utmaningar.

Ökade investeringar 2021

Enligt en rapport från rådgivnings- och förvaltningsbolaget Newsec kommer investeringarna på den svenska bostadsmarknaden att öka från 189 miljarder kronor år 2020, till 225 miljarder år 2021. På kort sikt ses inga större orosmoln på den svenska bostadsmarknaden, även om räntorna ligger på historiskt låga nivåer. Riksbankens prognoser visar på en fortsatt låg räntenivå även i år och under år 2022.

Riksbanken har, precis som Fed och ECB, signalerat att man kommer att låta inflationen successivt stiga utan att höja räntorna i förskott. Däremot kommer de lättade amorteringskraven som infördes under pandemin, att stramas åt igen – vilket borde att ha en negativ inverkan på bostadsmarknaden.  

Intresset för logistikfastigheter ökar

Logistikfastigheter blir allt populärare och år 2020 stod det segmentet för 18% av transaktionerna och utgör därmed det näst största segmentet vad gäller transaktioner på fastighetsmarknaden – efter bostäder som utgör 33%. Strax efter logistikfastigheterna hamnar kontorslokaler på 16%.

Överdriven oro för kontorsdöden

Frågan är hur populära kontoren kommer att vara när samhället öppnar upp igen. Här finns troligtvis en utmaning. Newsec menar dock att oron för den stora kontorsdöden är starkt överdriven. Bolaget spår att anställda efter pandemin kommer att arbeta på plats på sina kontor 3-4 dagar i veckan, vilket betyder att efterfrågan på kontorslokaler kommer att fortsätta att vara betydande. Däremot så kan lokalernas användningsområden komma att ändras. Istället för fasta kontorsplatser där anställda sitter och arbetar var för sig, ser Newsec ett ökat behov av mötesplatser och gemensamma ytor.  

Tittar man på transaktionsvolymerna på den europeiska marknaden, står sig Sverige starkt med en transaktionsvolym på 180 miljarder kronor under år 2020 för kontorsfastigheter. Det är bara Tyskland, Storbritannien och Frankrike som har större volymer än Sverige – och då har länderna i topp tre rejält större befolkningsmängder än Sverige.

En flytt ut från storstäder

Newsec ser att intresset för kontorslokaler i mindre städer ökar. Enligt rådgivnings- och förvaltningsbolaget har trenden delvis med pandemin att göra, men bolaget ser också en mer långsiktig trend med förändringar i prioriteringar hos familjer, känslan av ökad säkerhet i mindre städer och förändringar i preferenser.

Vad innebär det här? Rimligtvis borde efterfrågan på fastigheter minska på andra platser i landet om efterfrågan ökar i mindre städer.

Facebook Kommentarer

Du kanske också gillar