fbpx

Har du rätt till rut- och rot? Vi reder ut

by Redaktionen

Du kan få göra avdrag från din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon för reparation, underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad (rot) av din bostad. Du kan också göra avdrag för hushållsnära tjänster, inklusive flyttjänster, reparation och underhåll av vitvaror och IT-utrustning (rut). 

Så här fungerar rut- och rotavdraget för privatpersoner

Du som köper rot- eller ruttjänster ansöker inte själv om rot- eller rutavdraget. Det gör den som har utfört arbetet. Hen drar av en del av arbetskostnaden på fakturan till dig.

Rotavdraget får gå upp till 30 % av arbetskostnaden. För rutavdraget är motsvarande  procentsats 50. Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år.

Det är din inkomst och hur många andra avdrag du gör som styr hur mycket just du kan få i rut- eller rotavdrag. 

Vad som räknas som bostad där arbetet utförs skiljer sig åt för rot- och rutarbeten. 

Rutavdrag – rengöring, underhåll och tvätt

Krav på dig som köpare av tjänster:

 • Du måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång.
 • Du är bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige.
 • Du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rutarbete.
 • Du ska ha rutavdrag kvar att utnyttja.
 • Du måste ha betalat för arbetet före årsskiftet för att avdraget ska komma med i din deklaration året efter.
 • För att utnyttja rutavdraget måste du helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs. Du behöver inte äga bostaden som du bor i för att ha rätt till rutavdrag. Du kan även få rutavdrag för arbete i dina föräldrars bostad om du har betalat för arbete.
 • Bostaden ska ligga inom EU/EES-området, Storbritannien eller Schweiz. Reglerna för skattereduktion är detsamma som om arbetet hade utförs i Sverige.

Rutavdrag – krav på utföraren

Utföraren måste ha F-skatt eller så kan du anlita en person med A-skatt. Det avdrag som du får göra för arbetet motsvarar den arbetsgivaravgift som du redovisar i den förenklade arbetsgivardeklarationen. Om utföraren är registrerad i utlandet och arbetet utförs utanför Sverige krävs ingen svensk F-skatt. Däremot måste motsvarande krav vara uppfyllda i utförarens hemland.

Arbetet måste ge rätt till rutavdrag – bådas ansvar

Utföraren som du anlitar måste säkerställa att typen av arbete som ska utföras ger rätt till rutavdrag. Det är ett delat ansvar mellan er.

Villkor för att få rotavdrag – reparation, ombyggnad och tillbyggnad

 • Det går aldrig att få rotavdrag för att bygga en helt ny bostad eller färdigställa byggandet av en ny bostad. Däremot kan du få rotavdrag för reparation, ombyggnad och tillbyggnad av en befintlig bostad. Vad du kan få bidrag för skiljer sig något åt mellan småhus, bostadsrätt och ägarlägenhet.
 • Du ska äga bostaden under den period som arbetet utförs. Dina förvärvshandlingar bör visa när du blev ägare till bostaden.
 • Du ska helt eller delvis bo i bostaden där arbetet utförs. Ingen annan än du, den du är gift eller sambo med, dina hemmavarande barn eller din förälder får bo i bostaden. Det gäller även fritidshus och bostäder där du bara bor ibland. 
 • Du kan få rotavdrag för arbete i dina föräldrars bostad om du har betalat för arbetet och äger bostaden. Du kan däremot inte få rotavdrag för arbeten i dina barns bostad. Det gäller även om du äger den och bor där ibland.
 • Om småhuset är yngre än fem år får arbetet endast syfta till att återställa småhuset till skicket det var i från början.
 • Du och företaget som utför arbetet har ett gemensamt ansvar att ta reda på om arbetet som ska utföras ger rätt till rotavdrag. Gör gärna ett avtal om vem av er som har ansvaret i fall att avdraget inte skulle godkänns av Skatteverket.
 • Regler för vem som har rätt till rotavdrag är samma som för rutavdrag, krav för utföraren av arbetet likaså.

Begränsningar som är bra att känna till

 • Material och resekostnader ger inte rätt till rot- och rutavdrag.
 • Du får inte rot- eller rutavdrag för arbete som du utför åt dig själv eller som en släkting utför åt dig. Du får heller inte rot- eller rutavdrag för arbete som din enskilda firma utför i din bostad, eller som du köper av ett bolag om du eller en släkting till dig utför arbetet. Kontrollera i Skatteverkets sida vem som räknas som släkting i dessa sammanhang.
 • Från och med 1 januari 2020 finns det krav på elektronisk betalning för att få rätt till rotavdrag och rutavdrag- det vill säga betalning med kontokort, med stöd av BankID eller med Swish. Reglerna gäller för alla arbeten som betalas från och med 1 januari 2020, även om arbetet påbörjades tidigare.

Lär dig mer och läs om exempelfall

Fullständiga regler för rot- och rutavdragen hittar du på Skatteverkets sida här. På sidan finns också en funktion för att räkna ut ditt rut- eller rotavdrag. I e-tjänsten “Rot och rut – mina avdrag” kan du se hur mycket avdrag du har utnyttjat. 

Riksrevisionsverkets granskning 

Rutavdraget infördes den 1 juli 2007. Det gavs flera syften. Bland annat skulle svart arbete omvandlas till vitt, kvinnor och män skulle öka sin tid på arbetsmarknaden och fler korttidsutbildade skulle komma in på arbetsmarknaden. 

År 2017 fick närmare 900 000 personer sina rutavdrag godkända, för sammanlagt 4,6 miljarder kronor.

Riksrevisionen har granskat om riksdagens intentioner med rutavdraget har infriats och om regeringens bedömning att rutavdraget är självfinansierat är välgrundad. Granskningen var klar i februari 2020. 

Rutavdraget är en het politisk potatis där åsikterna går brett isär. Förespråkare anser att skatteavdraget har bidragit till minskat svartarbete, gjort hushållsnära tjänster mer tillgängliga för medelklassen, samt gett fler arbeten och högre intäkter för arbetare inom branschen. Utrikesfödda som börjat arbeta i rut-branschen har fått högre inkomster och starkare ställning på arbetsmarknaden. Även pensionärer, som är i stort behov av dessa tjänster, kan dra nytta av skattereduktionen.

Motståndare menar att skatteavdraget används till största del av höginkomsttagare, och i praktiken innebär en skattesänkning för dessa, vilket kan leda till minskad ekonomisk jämlikhet. Enligt Riksrevisionens granskning finansierar avdraget inte sig självt såsom regeringen Reinfeldt bedömde då rutavdraget infördes. Kritikerna förklarar att även låginkomsttagande skattebetalare då finansierar en del av rut- och rotarbetet som utförs i andras hem. De anser även att skattepengarna behövs till annat såsom skola, vård och omsorg.

Diskussionen pågår i media, och själva granskningen kan du bekanta dig med på Riksrevisionsverkets sida här.

Facebook Kommentarer

Du kanske också gillar