Så gör du om din hund blir ormbiten

by Redaktionen

Många hundar blir bitna av ormar under den varma delen av året. Känner du till riskerna med huggormsbett för din fyrbenta vän?

Ormar i Sverige

I Sverige förekommer arterna huggorm, snok och hasselsnok. Kopparödla kallas ibland för kopparorm, men är alltså en ödleart. Huggormen, som finns i hela landet förutom högst upp på kalfjället, är den enda giftiga ormen i Sverige, även om de andra också kan bitas. Alla ormar i landet är fridlysta.

Huggormsbett hos hund

Varje år blir ett stort antal hundar bitna av huggormar, oftast i nosen, kring huvudet eller i ett framben. De flesta fallen sker mellan april och november. Betten kan leda till allt från lokal svullnad till allvarlig sjukdom. Även om de allra flesta hundar blir friska igen dör ett antal också av huggormsbett, varför det är viktigt att du som hundägare är observant.

De flesta ormbitna hundar blir kraftigt påverkade av bettet. Reaktionen varierar beroende på mängden gift ormen injicerat. I lindriga fall blir hunden svullen endast på platsen för bettet med lokal smärta som följd. I medelsvåra fall uppstår skador i kroppens organ. I allvarliga fall kan hunden få kraftiga lever- och njurskador, störningar i hjärtats funktion och i blodets levringsförmåga.

Hur vet du att hunden blivit biten av en orm

Ofta är du med hunden och ser när den blir biten. Bettet kan visa sig i huden som två små hål eller prickar bredvid varandra. Vid giftinjektion uppstår runt bettet en kraftig och ofta blåröd svullnad  som ökar i storlek timme för timme. Hunden har ont, kanske haltar den och blir trött. Kräkning och diarré är vanliga symptom. Hunden kan drabbas av chock.

Vad kan du göra själv?

Om du vet eller misstänker att din hund blivit biten av en huggorm gäller det att både bevara lugnet och agera snabbt. Uppsök alltid veterinär omgående. Bär hunden om möjligt, för rörelse gör att giftet sprids snabbare ut i kroppen. Lägg inte tryckband, och försök inte suga ut giftet från bettet!

Behandling hos veterinären

Hur hunden behandlas hos veterinären beror på symtomen.

  • Vid endast lokal svullnad och gott allmäntillstånd kan hunden ordineras vila hemma.
  • Om allmäntillståndet är påverkat och blodcirkulationen nedsatt rekommenderas ofta inskrivning för dropp, smärtlindring och observation.
  • Vid allvarliga symtom ges om möjligt antiserum.
  • Vid måttliga till kraftiga symtom tas ofta blodprover för att till exempel undersöka vita blodkroppar, blodplättar och lever- och njurvärden. Blodkoagulationen och tecken på hjärtmuskelskada kan undersökas med specifika tester vid behov.
  • Intravenöst dropp ges ofta efter huggormsbett för att förebygga eller behandla nedsatt blodcirkulation.
  • Smärtlindring ges i de allra flesta fall.
  • Den enda specifika behandlingen vid huggormsbett är antiserum. Det finns nu ofta tillgängligt vid många större kliniker och djursjukhus. För bästa effekt ska denna behandling sättas in under det första dygnet. Behandlingen är relativt dyr och det finns en viss risk för så kallad anafylaktisk chock. Därför ges inte antiserum till alla djur som blivit bitna.

Eftervård

De två första veckorna efter ett ormbett bör hunden vila och undvika motion och träning. Tiden för tillfrisknandet varierar mellan dagar och månader. Vanligtvis rekommenderas ett återbesök hos veterinären för en ny undersökning efter två veckor. Långtidseffekter efter huggormsbett är ovanliga men några hundar har nedsatt kondition under en tid.

Facebook Kommentarer

Du kanske också gillar